Vastuullisuus, ympäristötietoisuus ja kestävä kehitys

Olemme sitoutuneet toimimaan kestävästi niin ekologiselta, taloudelliselta kuin sosio-kulttuuriselta kannalta. Haluamme ehkäistä ja vähentää toimintamme ym­pä­ris­tö­vai­ku­tuk­sia ja kehitämme ympäristötoimiamme jatkuvasti mitaten niitä ja asettaen niille vuosittain uusia tavoitteita. Emme tahdo kehityksemme tapahtuvan ympäristön ja yhteisömme kustannuksella.


Pyrimme aktiivisesti vähentämään energian ja veden kulutusta sekä vähentämään jätteen syntymistä ja parantamaan sen lajittelua. Käytämme 100 % hiilivapaata energiaa ja resurssitehokasta teknologiaa. Käytössämme olevat puhdistus- ja pesuaineet sekä pehmopaperit ovat ympäristömerkittyjä. Käytämme kertakäyttöastioita vain take away -myynnissä.


Käytämme mahdollisimman paljon lähellä tuotettuja tuotteita ja raaka-aineita sesongin mukaan sekä myös luomutuotteita. Emme käytä liha-, kala- tai äyriäistuotteita, jotka ovat peräisin uhanalaisista tai suojelluista kannoista tai lajeista. Minimoimme ruokahävikkiä ja kannustamme myös asiakkaitamme siihen sekä tekemään ym­pä­ris­töys­tä­väl­li­siä valintoja. Ilmastoannos-merkistä on helppo tunnistaa annokset, joiden hiilijalanjälki on pieni.


Sitoudumme kaikkien ihmisten tasa-arvoiseen kohteluun ja oikeuksien kunnioittamiseen. Ravintolaan on esteetön pääsy myös pyörätuolilla. Rakennuksessa on kaksi inva-wc:tä: toinen sisällä ravintolassa ja toiseen on käynti ulkokautta talon pohjoispäädystä.


Emme toki vielä ole perillä, mutta pienin askelin etenemässä vastuullisuuden polulla. Tästä osoituksena meille on 25.5.2022 myönnetty kansainvälinen Green Key -ym­pä­ris­tö­ser­ti­fi­kaat­ti, joka veloittaa meitä jatkamaan ympäristötyötämme ja saavuttamaan siinä myös tuloksia.
21.6.2022 saimme myös oikeuden käyttää Visit Finlandin Sustainable Travel Finland -merkkiä.